Bảng di dộng

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T3.0

    Mã sản phẩm: BD2T3.0
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 1200 x 3000 mm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T2.4

    Mã sản phẩm: BD2T2.4
    Màu: Trắng
    Kích thước: 240 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T2.0

    Mã sản phẩm: BD2T2.0
    Màu: Trắng
    Kích thước: 1200 x 2000 mm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng di động 2 Mặt BD2T1.8

    Mã sản phẩm: BD2T1.8
    Màu: Trắng
    Kích thước: 180 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T 1.5

    Mã sản phẩm: BD2T 1.5
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 150 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T 1.12

    Mã sản phẩm: BD2T 1.12
    Màu: Trắng/trắng
    Kích thước: 100 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

Bảng huỳnh quang

  • Bảng Huỳnh Quang BHQ6.8

    Kích thước: 60 x 80 cm
    Đèn Led: 32 chế độ chuyển màu
    Màu: Đen
    Xuất xứ: Đài Loan
    Bảo hành: 12 tháng
    1,300,000 1,250,000
  • Bảng Huỳnh Quang BHQ8.10

    Kích thước: 80 x 100 cm
    Đèn Led: 32 chế độ chuyển màu
    Màu: Đen
    Xuất xứ: Đài Loan
    Bảo hành: 12 tháng
    2,500,000 1,950,000
  • Bảng Huỳnh Quang BHQ5.7

    Kích thước: 50 x 70 cm
    Đèn Led: 32 chế độ chuyển màu
    Màu: Đen
    Xuất xứ: Đài Loan
    Bảo hành: 12 tháng
    1,400,000 1,100,000
  • Bảng Huỳnh Quang BHQ8.12

    Kích thước: 80 x 120 cm
    Đèn Led: 32 chế độ chuyển màu
    Màu: Đen
    Xuất xứ: Đài Loan
    Bảo hành: 12 tháng
    2,800,000 2,100,000
  • Bảng Huỳnh Quang BHQ7.9

    Kích thước: 70 x 90 cm
    Đèn Led: 32 chế độ chuyển màu
    Màu: Đen
    Xuất xứ: Đài Loan
    Bảo hành: 12 tháng
    1,850,000 1,450,000

Bảng Ghim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CLOSE
CLOSE