Chân gỗ cho bảng CGoHQ02

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Giá đỡ bảng được làm từ gỗ thông, keo.

Có thể di chuyển lên xuống thay đổi độ cao phù hợp

Dùng để làm giá để bảng huỳnh quang hoặc giá đỡ vẽ.

Phù hợp với bảng loại lớn có kích thước từ 80 x 120 cm – 70 x 90 cm – 80 x 100 cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào. Thêm đánh giá