• Bảng từ trắng di động một mặt

  Chân bảng cố đinh CĐ001

  Mã sản phẩm: CĐ001
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

  Mã sản phẩm: CĐ001
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

 • Chân bảng cố định CĐ002

  Mã sản phẩm: CĐ002
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

  Mã sản phẩm: CĐ002
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

 • Chân Bảng Cố Định CĐ003

  Mã sản phẩm: CĐ003
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

  Mã sản phẩm: CĐ003
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

 • Chân bảng cố định CĐ004

  Mã sản phẩm: CĐ004
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước

  Mã sản phẩm: CĐ004
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước

 • Chân Bảng Cố Định CĐ005

  Mã sản phẩm: CĐ005
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước

  Mã sản phẩm: CĐ005
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước

 • Chân Bảng Cố Định CĐ006

  Mã sản phẩm: CĐ006
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước

  Mã sản phẩm: CĐ006
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng cố định
  Chân: bánh xe có chốt hãm định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước

 • chân di động xoay 2 mặt 360

  Chân di động xoay 2 mặt CX001

  Mã sản phẩm: CX001
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng xoay 2 mặt
  Chân: bánh xe có chốt định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

  Mã sản phẩm: CX001
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng xoay 2 mặt
  Chân: bánh xe có chốt định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

 • Chân di động xoay CX002

  Mã sản phẩm: CX002
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng xoay
  Chân: bánh xe có chốt định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ

  Mã sản phẩm: CX002
  Màu: xám ghi/bạc
  Dùng cho: Bảng xoay
  Chân: bánh xe có chốt định vị
  Giá: Tuỳ theo kích thước
  VUI LÒNG LIÊN HỆ