• Cho thuê Bảng Flipchart UP6.10

  Mã SP: BFC6.9
  Thời gian thuê: >1 ngày
  Giá thuê: tính theo ngày
  Phụ kiện kèm: Giấy, nam châm, Bút, khăn lau
  Tình trạng: Mới

  230,000

  Mã SP: BFC6.9
  Thời gian thuê: >1 ngày
  Giá thuê: tính theo ngày
  Phụ kiện kèm: Giấy, nam châm, Bút, khăn lau
  Tình trạng: Mới

 • Cho thuê Bảng Flipchart UP9.12

  Mã SP: BFC9.12
  Thời gian thuê: >1 ngày
  Giá thuê: tính theo ngày
  Phụ kiện kèm: Giấy, nam châm, Bút, khăn lau
  Tình trạng: Mới

  250,000

  Mã SP: BFC9.12
  Thời gian thuê: >1 ngày
  Giá thuê: tính theo ngày
  Phụ kiện kèm: Giấy, nam châm, Bút, khăn lau
  Tình trạng: Mới